Radicale Media Conservatie

Nu de markt voor vintage en zeldzame strips astronomische prijzen bereikt, heeft comics collectordom zijn eigen mechanismen om de fysieke toestand en waarde van een afdruk te beoordelen. Er werd een volledig branchespecifiek woordenboek opgesteld om de investeringsrisico’s te beperken. Je kan er een rijk jargon van termen vinden zoals ‘ontzuring’, ‘oxidatieschaduw’ en ‘chinonvlekken’. Elke vorm van slijtage heeft een naam. Elke naam weerspiegelt een praktijk van mishandeling en vertegenwoordigt materiële aansprakelijkheid. Voor stripverzamelaars verliest alles wat zich buiten een zuurvrije Mylar-hoesje bevindt, zijn collectorwaarde. Echo Chamber ziet deze achteruitgang niet als een logistiek probleem, maar eerder als een kans. Ons onderliggende idee is dat verval, een onvermijdelijk lot voor papierproducten, kan worden geprogrammeerd, zelfs kunstmatig versneld. De organisatie’s Radicale Conservatie portfolio richt zich op gefortuneerde verzamelaars en biedt een waaier van mogelijkheden om uiteindelijk bij te dragen aan het verhogen van de prijs van elk artikel. Sommige van onze opdrachten omvatten gevallen van versnelde desintegratie, zoals Bone’s eerste nummer van een Nederlandse klant, dat door het Pacific Lab van onze organisatie kunstmatig onder een dikke laag organische koolstof gelegd werd en achtergelaten in een moeras van estuariene zoutgradiënten langs de Schelde in België. Of een door ons entropisch gecreëerde omgeving voor nummer 39 van Tales of Suspense in excellente conditie; waarop we een gecontroleerde blootstelling van microbiële afschrikwekkende stoffen en macrofauna zoals tubeworms en bivalven los lieten.