Echo Chamber ondersteunt artistiek en academisch onderzoek op het gebied van strips. In samenwerking met Routledge verzamelt het eerste deel Ilan Manouach in Review: Critical Approaches to his Conceptual Comics (red. Pedro Moura) individuele essays gewijd aan de beschrijving, studie en kritische beschouwing, met behulp van een verscheidenheid aan interdisciplinaire perspectieven en analytische benaderingen, van het lopende oeuvre van de Brussels-Atheense kunstenaar Ilan Manouach. Met zijn actieve steun aan het onderzoek rond publicatievormen positioneert Echo Chamber zich als een belangrijke springplank naar verdere cruciale ontwikkelingen voor de theoretische en tekstuele maturiteit van het striponderzoek. Onze kritische catalogus probeert beter begrip te kweken voor kunstenaars die werken in de marges van de meer gevestigde commerciƫle circuits, van de meer algemeen geaccepteerde discursieve vormen en stijlen van strips maken, of zelfs van de courante legaliteit, maar die desondanks een conceptueel uitdagender veld binnen de stripkunst vormen als een zeer welkome, zo niet noodzakelijke, daad.