Futures of Comics is een internationaal, niet-academisch onderzoeksprogramma. Te midden van steeds meer financiële en geglobaliseerde technologische mogelijkheden probeert FoC hedendaagse artistieke praktijken die buiten de stripgemeenschap weinig bekend zijn te documenteren, te analyseren en tevens een springplank te creëren voor hedendaagse striptekenaars die strips gebruiken als een middel om kennis te produceren. Door middel van voordrachten en conferenties van verschillende actoren uit het veld, stelt FoC voor om de sociale, economische en genderspecifieke krachten in kaart te brengen die de commerciële, communicatie- en productieroutines van de industrie vormgeven, hierbij reizend langs een betekenisvolle keten van productieve contexten, verstrengelingen van relaties tussen auteurs, lezers, uitgevers, productieroutines en de algemene wereldwijde boekeconomie.