Omdat de markt voor vintage en zeldzame strips astronomische prijzen bereikt, heeft de stripverzamelaar zijn eigen mechanismen om de staat en waarde van een afdruk te beoordelen. Om de risico’s van een investering te beperken, werd een heel woordenboek in het leven geroepen dat specifiek is voor de sector. Je vindt er een rijk jargon aan termen zoals ‘ontzuring’, ‘oxidatieschaduw’ en ‘kinonvlekken’. Elke slijtageplek heeft een naam. Elke naam weerspiegelt praktijken van verkeerd gebruik. Elke naam vertegenwoordigt een tastbare aansprakelijkheid. Voor stripverzamelaars verliest alles wat zich buiten een zware 4-mil zuurvrije Mylar hoes bevindt zijn verzamelwaarde. Echo Chamber ziet verval niet als een logistiek probleem, maar als een kans. De Disintegration-portfolio van de organisatie richt zich op verzamelaars en biedt een verscheidenheid aan derivaten voor diegenen die bereid zijn hun waardevolle bezittingen aan hen toe te vertrouwen. Ons onderliggende idee is dat verval, een onvermijdelijk lot voor papieren producten, kan worden geprogrammeerd, zelfs kunstmatig kan worden versneld om de eigenaardigheid van de verzamelaar te weerspiegelen en uiteindelijk bij te dragen aan het verhogen van de prijs van het item. Sommige van onze opdrachten omvatten gevallen van versnelde desintegratie, bijvoorbeeld: een eerste druk van Bone in bezit van een Nederlandse klant werd samen met langdurige organische koolstofvastlegging begraven in moerassedimenten langs de zoute Scheldemonding in België. Of: de sterk entropische omgeving in ons Pacific Lab waar een vlekkeloos exemplaar van Tales of Suspense #39 werd gelegd, onder gecontroleerde blootstelling aan microbiële deteriogenen en macrofauna zoals kokerwormen en tweekleppigen.