digitale collectie

De selectie van Conceptuele Strips, bewaard in de digitale collecties van Monoskop en Ubuweb, presenteert werken die niet verbonden zijn met de algemeen aanvaarde geschiedenis van het stripmedium. Deze werken onderzoeken hoe sociale en economische krachten en hun gerelateerde sets van activiteiten en commerciële, communicatieve en andere routines de samenstelling vormen het betekenisbetekenende traject van de media. Het regenwoud van de pulpproductie, de printstudio, de lezerskolom en de vuilstortplaats zijn niet alleen de geografieën van de industrie, maar zijn op zichzelf staande technologie van inscriptie, maar de integrale elementen van een materiële taal die actief het medium vormt. Volg ons in een archief avontuur waarin we evenzeer het echte, het niet-geclaimde, het geanticipeerde en het fictieve in artistieke praktijken in hedendaagse strips omarmen.