INFO

ECHO CHAMBER vzw is een kleinschalige, vereniging zonder winstoogmerk opgericht naar Belgisch recht en gevestigd in Brussel. Het heeft als missie onderzoek te doen naar, documenteren van, en zo nu en dan fondsen te werven voor de productie van radicale werken en speculatieve praktijken op het gebied van hedendaagse strips. Geanimeerd door het werk van Ilan Manouach, claimt Echo Chamber dat het medium zich in een geglobaliseerde, onderling verbonden industrie voortdurend zal ontwikkelen. De outreach-agenda omvat het volgende:

1) het internationale project Shapereader, een systeem van tactiele communicatie voor stripmakers met visuele handicaps. 2) Futures of Comics, een terugkerend publiek programma van niet-academisch onderzoek met een selectie internationale gasten en professionals in samenwerking met het Zwitserse stripfestival Fumetto. 3) de innovatieve onderzoeksgroep Applied Memetic die de relaties onderzoekt tussen kunstmatige intelligentie en machine learning in strips en de effecten van volledige automatisering bij de productie van een werk. 4) A Futures market portfolio van Radicale Media Conservatie technieken voor het verzamelen van stripverhalen. 5) het cureren van een verzameling Conceptuele Strips voor de Monoskop Digitaal Archief die reflecteert op de behoeften van digitale bewaring voor gemarginaliseerde, weinig bekende werken.