“Τοποβόρος” είναι η μετάφραση του νεολογισμού locavore, ενός όρου που περιγράφει μια ομάδα ανθρώπων που καταναλώνουν μόνο τοπικά καλλιεργούμενα τρόφιμα. Το Topovoros Books είναι μια μη κερδοσκοπική εκδοτική πρωτοβουλία, η δομή της οποίας ακολουθεί, όπως υποδηλώνει και το όνομά της, τη δυναμική και την ηθική της γαστρονομικής κατηγορίας από την οποία εμπνέεται: Τα βιβλία των εκδόσεων είναι προϊόντα μιας αυστηρά τοπικής προσέγγισης στη διανομή της γνώσης και των ιδεών: σχεδιάζονται, τυπώνονται, βιβλιοδετούνται και διανέμονται αποκλειστικά εντός των 900 στρεμμάτων στην περιοχή των Εξαρχείων της Αθήνας. Οι Εκδόσεις Τοπόβορος είναι ένας εύθραυστος και ταυτόχρονα μοναδικά ανθεκτικός μικρός κατάλογος που έχει καταφέρει να εδραιώσει μια αξιόλογη κοινότητα αναγνωστών και στοχαστών στην Ελλάδα, ο κατάλογος της οποίας περιλαμβάνει μεταφρασμένα έργα των Donna Haraway, Laboria Cuboniks, Hélène Cixous, Craig Dworkin, Guy Hocquenghem, Laurent de Sutter, McKenzie Wark, Kenneth Goldsmith κ.ά.