Το πρόγραμμα residency της Echo Chamber παρέχει την δυνατότητα σε ανερχόμενους συγγραφείς και ερευνητές στον τομέα των σύγχρονων κόμικς να αναπτύξουν την δημιουργικότητα και το όραμά τους. Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικές που βασίζονται στην έρευνα και προσκαλεί ιδέες για έργα που εμπλέκουν νέα εργαλεία για την παραγωγή κόμικς. Η Echo Chamber προσφέρει μια μικρή υποτροφία και πρόσβαση σε ένα χώρο 150 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με την τοπική σκηνή της σύγχρονης τέχνης και εγχώριας εκδοτικής δραστηριότητας. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για αιτήσεις όλο το χρόνο. Όλο το υλικό της αίτησης πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση προθέσεων, την περιγραφή του έργου που και ένα βιογραφικό σημείωμα.