Η Echo Chamber υποστηρίζει την καλλιτεχνική και ακαδημαϊκή έρευνα. Σε συνεργασία με τη Routledge, ο πρώτος τόμος Ilan Manouach in Review: Critical Approaches to his Conceptual Comics (επιμ. Pedro Moura) συγκεντρώνει δοκίμια μελέτης και κριτικής προσέγγισης του έργου του Ilan Manouach, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία διεπιστημονικών οπτικών και αναλυτικών προσεγγίσεων. Με την ενεργό υποστήριξή της στην δημοσίευση ακαδημαϊκής έρευνας, η Echo Chamber τοποθετείται ως ένα σημαντικό εφαλτήριο για ακόμη πιο σημαντικές εξελίξεις στη θεωρητική και κειμενική ωριμότητα της έρευνας των κόμικς. Ο κατάλογος έχει τον σκοπό να ενθαρρύνει μια συστηματική κατανόηση των καλλιτεχνών που εργάζονται στο περιθώριο των πιο καθιερωμένων εμπορικών κυκλωμάτων, έξω από τις κοινά αποδεκτές μορφές και στυλ, ακόμη και της νομιμότητας, παρέχοντας ένα εννοιολογικά κριτικό πεδίο εντός της τέχνης των κόμικς.