Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας των κόμικς έχει βαθύτατο αντίκτυπο στους τρόπους με τους οποίους οι πληροφορίες συγκεντρώνονται, αποθηκεύονται και ανακτώνται, καθιστώντας σταδιακά δυνατή την ανάπτυξη γενετικών αλγορίθμων για την παραγωγή συνθετικού περιεχομένου. Τα διαδικτυακά κόμικς, λόγω του μεγάλου όγκου τους, της ποικιλίας τους σε είδος και ποιότητα, της ταχύτητας με την οποία κωδικοποιούνται, της ακρίβειας των καταχωρίσεων και της αξίας που προκύπτει από τη συσχέτιση με παράλληλες ροές δεδομένων και μετρήσεις, φτάνουν σήμερα σε ένα σημείο καμπής που μπορεί να περιγραφεί μόνο με όρους Big Data. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη, η Echo Chamber προσκαλεί νέους καλλιτέχνες και ερευνητές μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης και προσφέρει συγκεκριμένες θέσεις με γνώμονα το ιδιαίτερο υπόβαθρο και τις εμπειρίες των υποψηφίων στους τομείς των data sciences, των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών και την υπολογιστική αναλύση.