Το Futures of Comics είναι ένα διεθνές μη ακαδημαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που διερευνά τον τρόπο με τον οποίο τα κόμικς υφίστανται ιστορικές μεταλλάξεις εν μέσω αυξανόμενων χρηματοοικονομικών, παγκοσμιοποιημένων τεχνολογικών μεταλλάξεων. Το πρόγραμμα επιχειρεί να καταγράψει και να επεξεργαστεί τις σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές που δεν ευρέως γνωστές και να δημιουργήσει ένα εφαλτήριο για τους σύγχρονους καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν τα κόμικς ως εργαλείο παραγωγής γνώσης. Μέσα από τις διαφορετικές του δράσεις, το FoC επιχειρεί να χαρτογραφήσει τις κοινωνικές, οικονομικές και έμφυλες δυνάμεις που διαμορφώνουν τις εμπορικές, επικοινωνιακές και παραγωγικές νόρμες της βιομηχανίας των comics. Μέσα από ομιλίες, ειδικά συνέδρια, εργαστήρια και την δημιουργία προσωρινών βιβλιοθηκών, το κοινό έρχεται σε επαφή με τα παραγωγικά πλαίσια της οικονομίας του βιβλίου και τις αλληλένδετες σχέσεις των συντελεστών του.