Η αγορά vintage και σπάνιων κόμικς αγγίζει ολοένα και συχνότερα αστρονομικές τιμές και οι συλλέκτες έχουν αναπτύξει ιδιαίτερους μηχανισμούς αξιολόγησης της κατάστασης των εντύπων τους. Για παράδειγμα, ένα πλήρες γλωσσάρι όρων έχει συσταθεί ώστε να περιγράψει ακριβώς τις φθορές και τα σημάδια που φέρουν τα έντυπα ώστε να αξιολογηθεί η επενδυτική τους αξία: το γλωσσάρι αυτό περιέχει μια πλούσια ορολογία καταχωρίσεων όπως «αποξίνωση», «σκιά οξείδωσης» και «λεκέδες κινόνης». Κάθε σημάδι φθοράς φέρει το δικό του όνομα και κάθε όνομα αντανακλά συγκεκριμένες πρακτικές κακομεταχείρισης οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην υποτίμηση των επενδυτικών αυτών αγαθών. Για τους “πραγματικούς” συλλέκτες οποιοδήποτε έντυπο βρίσκεται εκτός ενός heavy-duty, αντιόξινου φακέλου Mylar τεσσάρων χιλιοστών, είναι για πέταμα. Η Echo Chamber αποφάσισε να αντιμετωπίσει την φθορά και αποσύνθεση των συλλεκτικών κόμικς όχι ως έναν υλικοτεχνικό πονοκέφαλο, αλλά ως μια ευκαιρία για την δημιουργία μιας νέας αγοράς. Με το χαρτοφυλάκιό τιτλοποιημένων περιουσιακών στοιχείων Disintegration, η EC απευθύνεται σε πλούσιους συλλέκτες με μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Η βασική ιδέα είναι ότι η αποσύνθεση, πέρα από μια απλή, φυσική και αναπόφευκτη κατάληξη για προϊόντα χάρτου, μπορεί να προγραμματιστεί, ή ακόμη καλύτερα και να επιταχυνθεί τεχνητά. Μπορεί να σχεδιαστεί με τρόπο που να αντικατοπτρίζει την ιδιοσυγκρασία του συλλέκτη και ταυτόχρονα να συμβάλει στην αύξηση της αντικειμενικής τιμής του συλλεκτικού αγαθού. Το ιστορικό δράσεων της Echo Chamber περιλαμβάνει περιπτώσεις ταχείας αποσύνθεσης, όπου για παράδειγμα το πρώτο τεύχος του Bone ενός Ολλανδού συλλέκτη θάφτηκε με αποθέματα οργανικού άνθρακα μακροχρόνιας δέσμευσης σε παλιρροϊκά ιζήματα κατά μήκος των εκβολών του Scheldt στο Βέλγιο, ή αργότερα μια ανάθεση κατά την οποία ένα τεύχος του Tales of Suspense # 39 σε άψογη κατάσταση, διατηρήθηκε για μήνες σε εργαστηριακή, ελεγχόμενη έκθεση εν μέσω εξαιρετικά εντροπικού περιβάλλοντος μικροβιακής διάβρωσης.