Echo Chamber tukee taiteellista ja akateemista sarjakuvatutkimusta. Yhteistyössä Routledgen kanssa, ensimmäinen osa Ilan Manouach in Review: Critical Approaches to his Conceptual Comics (toim. Pedro Moura) kokoaa yhteen yksittäisiä esseitä, jotka on omistettu Brysselissä ja Ateenassa asuvan taiteilijan Ilan Manouachin (Ateena, 1980) tuotannon ja erityisesti hänen käsitesarjakuvansa kuvailulle, tutkimukselle ja kriittisille kannanotoille. Teoksessa käytetään erilaisia tieteidenvälisiä näkökulmia ja analyyttisiä lähestymistapoja. Tutkimuksen julkaisun tuella Echo Chamber on tärkeä ponnahduslauta sarjakuvatutkimuksen teoreettisen ja tekstualisen kypsyyden kehitykselle. Sen kriittinen luettelo pyrkii edistämään vakiintuneempien kaupallisten piirien marginaalissa työskentelevien taiteilijoiden parempaa ymmärrystä yleisesti hyväksytyistä sarjakuvan tekemisen diskursiivisista muodoista ja tyyleistä, jopa laillisuudesta, mutta joka kuitenkin tarjoaa käsitteellisesti haastavamman kentän sarjakuvataiteen sisällä. Tämä on erittäin tervetullut, ellei jopa välttämätön teko.