Käsitesarjakuvien digitaalisen arkiston

Monoskop ja Ubuweb digitaalikokoelmissa sijaitsevat käsitteellisten sarjakuvien valikoimat esittävät teoksia jotka eivät kuulu sarjakuvamedian yleisesti hyväksyttyyn historiaan. Näissä teoksissa tutkitaan miten sosiaaliset ja taloudelliset voimat ja niihin liittyvät toiminnat, sekä kaupalliset, viestinnälliset ja muut rutiinit muodostavat median merkitystä-merkitsevää rataa. Paperimassan sademetsät, painotalo, lukijan sarake ja kaatopaikka, eivät ole pelkästään alan maantieteellisiä alueita, vaan ne ovat itsenäisiä kirjoitus teknologioita, materiaalisen kielen olennaisia elementtejä jotka aktiivisesti muodostavat alaa. Seuraa meitä arkistoseikkailussa, jossa omaksumme nykysarjakuvien todelliset, vaatimattomat, ennakoidut ja fiktiiviset taiteelliset käytännöt.