Sarjakuvan infrastruktuurin digitaalisella muutoksella on ollut syvällinen vaikutus tapoihin, joilla sarjakuvateollisuus kokoaa, tallentaa ja noutaa tietoa. Se on vähitellen mahdollistanut generatiivisten algoritmien käyttöönoton synteettisen sisällön tuotannossa. Verkkosarjakuvat ovat tällä hetkellä saavuttamassa käännekohtaa, jota voidaan kuvata vain Big Datan termeillä, ja joka liittyy niiden valtavaan määrään, tyyppien ja laadun vaihtelevuuteen, koodausnopeuteen, merkintöjen todenmukaisuuteen ja tarkkuuteen sekä rinnakkaisten tietovirtojen ja mittareiden välisestä korrelaatiosta johtuvaan arvoon. Sarjakuvilla on mahdollisuus esittää useita infrastruktuuriin liittyviä etuja institutionaalisten, koulutus- ja kaupallisten laitosten risteyksessä. Joka syksy ja kevät Echo Chamber ottaa innolla vastaan nuoria lahjakkaita ammattilaisia harjoitteluohjelmansa kautta. Ohjelma tarjoaa ajoittain paikkoja hakijoiden ainutlaatuisen taustan ja kokemuksen perusteella, datatieteiden, digitaalisten humanististen tieteiden ja komputaatio-analyysien aloilla.